Privacyverklaring

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19-09-2020.

Odd Cave neemt bij haar activiteiten de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en de bescherming daarvan serieus. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Odd Cave is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die aan ons verstrekt, zoals beschreven in deze privacyverklaring. De privacyverklaring is van toepassing op klanten die zich via de webshop aanmelden (maar ook voor vertegenwoordigers van zakelijke relaties en andere relaties waarvan we persoonsgegevens nodig hebben voor de bedrijfsvoering en communicatie). In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens door Odd Cave worden verwerkt, met welk doel en op welke manier dit gebeurt. Daarnaast wordt uitgelegd welke rechten u heeft, en hoe u deze kunt uitoefenen.

Via onze webshop en voor andere zakelijke activiteiten van Odd Cave worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermeldenmet welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperkentot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemmingom uw persoonsgegevens te verwerken en op te slaan in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemenom uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze webshop verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Odd Cave kan de volgende gegevens gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Geslacht
 • Geboortedatum en plaats
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Locatiegegevens
 • Overige persoonsgegevens die door u actief verstrekt worden, bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en/of via telefonisch contact
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze webshop moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webshop kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze producten en diensten:

 • per e-mail
 • via social media

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze webshop de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Advertenties
Onze webshop kan advertenties vertonen.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derden, maar verstrekken de gegevens alleen voor de afhandeling van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Een voorbeeld van het verstrekken van gegevens voor het afhandelen van een overeenkomst is wanneer u kiest voor de “Klarna Achteraf betalen” mogelijkheid. Om u de “Klarna Achteraf betalen” methode aan te kunnen bieden, delen we de benodigde persoons- en ordergegevens met Klarna, zodat Klarna kan controleren of u in aanmerking komt voor deze betaalmogelijkheid en om deze betaalmogelijkheid te personaliseren voor u. De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn in lijn met “Klarna’s Privacy Notice”.

Analyse van gedrag op de website
Odd Cave analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Verplichte overdracht van persoonsgegevens
Odd Cave verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Cookies
Op onze website wordt gebruik gemaakt van functionele, analytische en tracking cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Odd Cave gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Bijvoorbeeld Google Analytics.  Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt als u cookies uitschakelt of verwijderd.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken.

IP-anonimisering zorgt ervoor dat uw IP-adres, voordat u onze website bezoekt, wordt ingekort door Google. Google doet dit automatisch binnen lidstaten van de EU of andere partijen die bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte  zijn aangesloten. In uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen aan een server van Google in de VS en daar ingekort.

Zie evt. ook de privacyverklaring van Google voor hun beleid. Wij blijven verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webshop zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wilt laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

Odd Cave
Tuinweg 33
7944AB  MEPPEL

info@oddcave.com